Odpowiedzi

2009-11-10T00:28:32+01:00
Piaty raz to samo zadanie rozwiazuje-narysuj trapez równoramienny od lewej dolnej strony oznacz jego wierzchołki ABCDprzeciwnie do ruchu zegara-narysuj przekatne trapezy ,oznacz kąty. dolny trójkąt ma katy:120,30,30⁰,ale ciebie interesuje trójkąt ACD on tez ma katy 120,30,i 30⁰,czyli jest równoramienny,więc górna podstawa trapezu ma tyle samo ,co ramię,czyli 6 ,poprowadz wysokosc z punktuD,ta wysokosc to h Δ równobocznego o boku 6 h=a√3:2=6√3:2=→h=3√3, z pitagorasa oblicz kawałek dolnej podstawy: nazwij ten kawałek x x²=6²-[3√3]² x²=36-27=9 x=3 czyli dolna podstawa=3+3+6=12 pole trapezu=½[a+b]×h=½[6+12]×3√3=27√3cm²-pozdrawiam
10 3 10