Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione nieżej substraty i produkty;
Substrat; fostor, tlen, tlenek miedzi (II), sód , wapń, siarka, chlor, azot,

Produkty; miedż , woda, wodorek wapnia, amoniak, wodorek sodu, fostorowodór, chlorowodor, woda

1

Odpowiedzi

2009-11-10T01:25:58+01:00
Siarka+wodór→siarkowodór,
chlor+wodór→chlorowodór,
azot+wodór→amoniak,
fosfor+wodór→fosforowodór,
tlen+wodór→woda,
tlenek miedzi(II)+wodór→miedź+woda,
sód+wodór→wodorek sodu,
wapń+wodór→wodorek wapnia
7 4 7