W sklepie "Grosik" 8 ręczników kosztuje 8,90 zł, lustro kosztuje 20% ceny jednego ręcznika, a 23 filiżanki kosztują 115 złotych. Zorganizowano zimową przecenę i cenę wszystkich produktów obniżono o 20%. Pani Kowalska (po przecenie) kupiła 3 ręczniki i 10 filiżanek, a pani Kwiatkowska zakupiła lustro, 2 ręczniki i 12 filiżanek (przed przeceną). O ile procent więcej pani Kwiatkowska wydała na zakupy niż pani Kowalska?z wytłumaczeniem, i wszystko po kolei, proszę.

2

Odpowiedzi

2009-11-09T21:23:35+01:00
W sklepie "Grosik" 8 ręczników kosztuje 8,90 zł, lustro kosztuje 20% ceny jednego ręcznika, a 23 filiżanki kosztują 115 złotych. Zorganizowano zimową przecenę i cenę wszystkich produktów obniżono o 20%. Pani Kowalska (po przecenie) kupiła 3 ręczniki i 10 filiżanek, a pani Kwiatkowska zakupiła lustro, 2 ręczniki i 12 filiżanek (przed przeceną). O ile procent więcej pani Kwiatkowska wydała na zakupy niż pani Kowalska?

8 ręczników - 8,90 zł/ :8 1 ręcznik - 1,11zł
lustro - 20%*1,11zł = 0,22zł
23 filiżanki - 115zł/:23 1 filiżanka - 5 zł

po przecenie 20% 100%-20%=80%
1 ręcznik - 80%*1,11zł = 0,89zł
lustro - 80%*0,22zł = 0,18zł
1 filiżanka - 80%*5zł = 4zł

P. KOwalska:
3x0,89 = 2,67zł
10x4 = 40 zł
40+2,67= 42,67zł

P. Kwiatkowska:
1x0,22= 0,22zł
2x1,11=2,22 zł
12x5=60zł
0,22+2,22+60= 62,44zł

100%- 62,44zł
x% - 42,67zł
x=(100% * 42,67) /62,44zł = 68,34%
100% - 68,34% = 31,66%
2009-11-09T21:30:31+01:00
PRZED PRZECENĄ:
8 ręczników- 8,90 zł
1recznik 8,9/8= 1,1125 (zl)≈1,11 zł
lustro 20% z 1,1125, czyli 0,2 * 1,1125= 0,2225(zł)≈0,22 zł
23 filizanki 115 zł
1 filizanka 115/23=5(zł)

PO PRZECENIE:
8 reczników: 8,9-(8,9 * 20%)=8,9 - (0,2*8,9)=7,12
1recznik: 7,12/8=0,89(zł)
lustro: 0,22 - (0,22*20%)=0,22-(0,22*0,2)=0,176≈0,18 (zł)
23 filiżanki: 115 - (155*20%)=115-(115*0,2)=92(zł)
1filiżanka: 92/23=4 (zł)

Zakupy Kowalskiej:
3*7,12+10*4=61,36 (zł) - tyle zapłaciła za zakupy

Zakupy Kwiatkowskiej:
0,22+ 2*1,11+ 12*5=62,44(zł)
jeśli przyjmiemy że zakupy Kwiatkowskiej to 100% a Kowalskiej x
to możemy skorzystac z proporcji
62,44/61,36=100/x
x=98,27%- to jest procent jaki stanowi kwota zaplacona przez Kowalska w stosunku do zakupów Kwiatkowskiej, której kwota jaka zapłaciła stanowi 100%
100% - 98,27%=1,73%
O 1.73% na zakupy wyadła Kwiatkowska od Kowalskiej
jakby były jakieś pytanka proszę pisać!!!