Odpowiedzi

2009-11-09T21:40:59+01:00
Jon H+ powstaje w wyniku dysocjacji

np. HCl ---woda---> H+ +Cl-
2009-11-10T00:03:44+01:00
Kation wodorowy H+ jest w istocie równoważny protonowi.
H+ + H2O → H3O+
Czasami, w równaniach dysocjacji elektrolitycznej podaje się uproszczenie H3O+ i pisze się po prostu H+, co zupełnie mija się z prawdą.
Ja zawsze zapamiętuje w równanich że pierwszy jest zawsze dodatni a drugi ujemny np: HCl=H+ + Cl-