Odpowiedzi

2009-11-09T21:24:21+01:00
Neologizm jest to znak językowy stworzony na potrzebę nazwania rzeczy lub zjawisk nie występujących w danym języku .


(honomatopeja - jak coś to) onomatopeja ą to wyrazy które naśladują dane dźwięki np. ćwierka


epitet jest to najczęściej niezwykłe połączenie przymiotnika z rzeczownikiem


opowiadanie jest to krótki utwór epicki o prostej akcji.


list jest to krótkie przedstawienie danej sytuacji napisane i wysłane odbiorcy.


baśń jest to fantastyczny gatunek epiki odwołujący się do folkloru (odnoszący się do kultury).(lektóra jak coś) lektura jest to obowiązkowa książka do przeczytania w celu edukacji w szkole .