Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T21:28:49+01:00
"Manifest komunistyczny", a właściwie "Manifest Partii Komunistycznej", składa się z preambuły i czterech rozdziałów, z których ostatni jest jednocześnie podsumowaniem.

Preambuła zaczyna się od słów: "Widmo krąży po Europie - widmo komunizmu". Mowa jest o tym, że rozmaite siły polityczne w Europie obawiają się "komunizmu". Jednak samego określenia używają bez zrozumienia jego istoty, raczej jako stereotypowy epitet wobec swych przeciwników. Autorzy manifestu podkreślają, że ich dzieło ma służyć wyłożeniu rzeczywistych zasad i celów komunistów.

W rozdziale pierwszym, "Burżua a proletariusze", wyłożona została marksistowska idea historii ludzkości jako nieustannej walki pomiędzy klasami posiadającymi środki produkcji a ludźmi pracy najemnej.

Rozdział drugi "Manifestu komunistycznego", zatytułowany "Proletariusze a komuniści", zaczyna się od opisu relacji świadomych komunistów wobec reszty klasy robotniczej. W relacjach tych, komuniści nie mają interesów innych niż proletariat jako całość, oraz działają na rzecz tych interesów jako całości w skali międzynarodowej.

W myśl idei Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, po obaleniu istniejących stosunków społecznych i ekonomicznych, nastąpić ma etap społeczeństwa socjalistycznego, w którym władza należy do robotników. W miarę rozwoju socjalizmu, następnym etapem ma być powstanie społeczeństwa bezklasowego, pozbawionego władzy politycznej, rozumianej jako narzędzie władzy jednej klasy społecznej nad drugą.

(ostatni fragment to główne założenia)
1 2 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-10T02:29:16+01:00
-Proletariusze wszystkich krajów łączcie się.
-Widmo krąży po Europie
- Wolny handel
- w interesie klasy pracującej; cła ochronne
- w interesie klasy pracującej; więzienia celkowe
-oto ostatnie słowo, jedyne szczere słowo socjalizmu burżuazyjnego.
-Proletariusze a komuniści
-Manifest Partii Komunistycznej