Napisz w Formie Cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zobojętniania
-Kwasu Azotowego 5 i wodorotlenku żelaza 3
-wodorotlenku miedzi 2 i kwasu bromowodorowego
-wodorotlenku magnezu i kwasu siarkowego 6
-wodorotlenku potasu i kwasu fosforowego 5

2

Odpowiedzi

2009-11-09T21:32:59+01:00
1.) 3HNO3+Fe(OH)3--> Fe(NO3)3 +3H2O
3H* + 3NO3^ + Fe(OH)3---> Fe 3* +3NO 3^ + 3H2O
2.) Cu(OH)2 + 2HBr--> CuBr2 + 2H2O
Cu(OH)2 + 2H* + 2Br^--> Cu 2* + 2Br^ + 2H2O
3.)Mg(OH)2+ H2SO4---> MgSO4 + 2H2O
Mg(OH)2+ 2H* + SO4 2^---> Mg 2* + SO4 2^ + 2H2O
4.) 3KOH + H3PO4--> K3PO4 + 3H2O
3K* + 3OH^+ 3H* + PO4 3^---> 3K* + PO4 3^ + 2H2O

*--jako kation
^-anion
np. 2^= 2-
2009-11-10T00:55:04+01:00
Kwasu Azotowego 5 i wodorotlenku żelaza 3
3HNO₃+Fe(OH)₃→Fe(NO₃)₃+3H₂O
3H⁺+3NO₃⁻+Fe³⁺+3OH⁻→Fe³⁺+3NO₃⁻+3H₂O
-wodorotlenku miedzi 2 i kwasu bromowodorowego
Cu(OH)₂+2HBr→CuBr₂+2H₂O
Cu₂⁺+2OH⁻+2H⁺+2Br⁻→Cu₂⁺+2Br⁻+2H₂O
-wodorotlenku magnezu i kwasu siarkowego 6
Mg(OH)₂+H₂SO₄→MgSO₄+2H₂O
Mg²⁺+2OH⁻+2H⁺+SO₄²⁻→Mg²⁺+SO₄²⁻+2H₂O
-wodorotlenku potasu i kwasu fosforowego 5
3KOH+H₃PO₄→K₃PO₄+3H₂O
3K⁺+3OH⁻+3H⁺+PO₄³⁻→3K⁺+PO₄³⁻+3H₂O