Doświadczenie polega na rzucie dwiema symetrycznymi, sześciennymi kostkami do gry. Opisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych i oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia że suma wszystkich oczek będzie większa od 7 ale nie przekraczała 11 .


Bardzo pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T22:29:23+01:00
Wszystkich możliwych wyników będzie:
[wynik na pierwsze kostce wynik na drugiej kostce]
[1 1] [2 1] [3 1] [4 1] [5 1] [6 1]
[1 2] [2 2] [3 2] [4 2] [5 2] [6 2]
[1 3] [2 3] [3 3] [4 3] [5 3] [6 3]
[1 4] [2 4] [3 4] [4 4] [5 4] [6 4]
[1 5] [2 5] [3 5] [4 5] [5 5] [6 5]
[1 6] [2 6] [3 6] [4 6] [5 6] [6 6]

Liczba wyników = 6^2 = 36
2 kostki
6 wyników (6 boków kostki)

Teraz należy policzyć wszystkie pary, których suma wszystkich oczek będzie większa od 7 ale nie przekraczała 11.
[2 6] [3 5] [3 6] [4 4] [4 5] [4 6] [5 3] [5 4] [5 5] [5 6] [6 2] [6 3] [6 4] [6 5]

Takich par mamy: 14
1 4 1