Odpowiedzi

2009-11-09T21:35:59+01:00
Przedstaw za pomocą równania reakcji chemicznej
Otrzymywanie etynu z węgliku wapnia
fermentacje alkoholową
chlorowania benzenu w obecności kat. FeCl₃
Polimeryzacji chlorku winylu

CaC₂ + 2 H₂O = Ca(OH)₂ + C₂H₂
C₆H₁₂O₆ + drożdże = 2 C₂H₅OH + 2 CO₂
C₆H₆ + Cl₂ = C₆H₅Cl + HCl
n C₂H₃Cl + kat. + temp. + ciś. = (C₂H₃Cl)n
2009-11-09T22:17:34+01:00
CaC2 + 2H2O---> C2H2+ Ca(OH)2

C6H12O6--> 2C2H5OH + 2CO2

C6H6 + Cl2----kat.---> C6H5Cl + HCl
polimeryzacja chlorku winylu--> http://www.chemia.dami.pl/gimnazjum/gimnazjum10/organiczna4.htm <---na tej stronie
nie wiedziałabym jak to tutaj przedstawić

2009-11-10T00:45:12+01:00
1. CaC₂+2H₂O→HC≡CH+Ca(OH)₂
2.C₆H₁₂O₆→(nad nią drożdże) 2CO₂+2C₂H₅OH
3.C₆H₆+Cl₂→(nad nią FeCl₃) C₆H₅Cl+HCl
4.n -CH₂=CHCl→-[-CH₂-CHCl-]-n