Zad.1. Wskaż, które z poniższych określeń dotyczą wodoru:
a)bezbarwny gaz.
b)związek chemiczny.
c)jego symbol chemiczny to H.
d)jest palny.
e)występuje w gazach wulkanicznych.
f)powstaje w procesie fotosyntezy.
zad.2.Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji syntezy wodoru z innymi pierwiastkami chemicznymi.
a)........+........=chlorowodór
b)azot+wodór=.......
c)........+........=wodorek litu
d)magnez+wodór=.......
e)wodór+siarka=.......

2

Odpowiedzi

2009-11-09T21:32:36+01:00
1. a,c,e
2. chlor + wodór = chlorowodór
azot + wodór = amoniak
lit + wodór = wodorek litu
magnez + wodór = wodorek magnezu
wodór + siarka = siarkowodór

Pozdrawiam:)
117 4 117
2009-11-09T21:32:56+01:00
1
acef
2 chlor + wodór
amoniak
wodór + lit
wodorek magnezu
siarkowodór
71 3 71