Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T21:32:23+01:00
Gąbki Długość ciała pojedynczego osobnika wynosi przeciętnie nie więcej niż kilkanaście milimetrów. Wyjątek stanowią niektóre osobniki żyjące na dużych głębokościach w ciepłych morzach, które osiągać mogą nawet do 1,5 m wysokości. Najczęściej są jednak spotykane w ciepłych wodach morskich na płytkich strefach przybrzeżnych. Wszystkie gąbki są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia przemysłowe. Rozmnażają się płciowo i bezpłciowo. W cyklu życiowym występuje wolno pływająca larwa, dorosłe postacie prowadzą osiadły tryb życia najczęściej tworząc kolonie. Wytwarzają biotoksyny co chroni je przed atakiem ze strony drapieżników.

Budują olbrzymie kolonie liczące nawet 50 000 osobników. Żywią się drobinkami pokarmowymi. Dorosłe osobniki przyczepiają się do podłoża i długo uważano je za osiadłe. Zaobserwowano jednak,że postacie dorosłe kilku gatunków mogą się powoli poruszać (ok. 4mm dziennie) za pomocą wyrostków na dolnej części ciała<wg Biologii Villeego>. Są jednymi z najprostszych zwierząt, nie posiadają nerwów ani żadnych organów. Ich budowa, a zwłaszcza obecność komórek kołnierzykowatych (choanocytów) sugeruje, że są one bardzo blisko spokrewnione z wiciowcami kołnierzykowymi. Wniosek ten potwierdziły badania genetyczne. Obecnie znanych jest ok. 10 000 gatunków gąbek, ale niektórzy naukowcy uważają, że może być ich jeszcze trzy razy więcej. Te zwierzęta żyją nawet na głębokości 9 000 metrów.

mszywioły Pojedyncze osobniki (zooidy) drobne, dobrze widzialne tylko pod mikroskopem. Kolonie (zoaria) osiągają nawet 0,5 metra średnicy i mogą zawierać do 2 mln osobników. Ciało mszywioła okryte jest pochewką (zooecjum) galaretowatą, błoniastą lub zwapniałą. Dokoła otworu gębowego znajdują się liczne orzęsione czułki, osadzone okółkiem na brzegu tarczy okrągłej lub w kształcie podkowy (lofofory). Żywią się planktonem.
1 5 1
2009-11-09T21:32:47+01:00
Gąbki: budują olbrzymie kolonie liczące nawet 50 000 osobników.

Mszywioły:

Pojedyncze osobniki (zooidy) drobne, dobrze widzialne tylko pod mikroskopem. Kolonie (zoaria) osiągają nawet 0,5 metra średnicy i mogą zawierać do 2 mln osobników. Ciało mszywioła okryte jest pochewką (zooecjum) galaretowatą, błoniastą lub zwapniałą. Dokoła otworu gębowego znajdują się liczne orzęsione czułki, osadzone okółkiem na brzegu tarczy okrągłej lub w kształcie podkowy (lofofory).
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T22:52:01+01:00
Gąbki i mszywioły są to organizmy peryfitonu. Gąbi charakteryzują sie tym że nie posiadają nerwów ani żadnych organów,ozmnażają się płciowo i bezpłciowo. Charakteryzuje je brak gonad.Jama wewnętrzna to spongocel - (jama pragastralna). budują szkielety sponginowe,są odpowiedzialne za budowę sklerytów,okresowo uzupełniają ilość polisacharydy występujących w mezoglei,swobodnie poruszające się komórki, występujące w mezoglei.Ich ciało składa się z dwóch warstw (uwarstwienie to nie ma charakteru listków zarodkowych):dermalnej (pinakoderma, ektomezenchyma) zbudowanej z pinakocytów i porocytów
gastralnej (choanoderma, endomezenchyma) składającej się głównie z choanocytów.Ich ciało składa się z dwóch warstw (uwarstwienie to nie ma charakteru listków zarodkowych).

Mszywioły (BRYOZA)Charakteryzuja sie
Gromada wodnych bezkręgowców z typu czułkowców, często traktowana jako oddzielny , typ zwierząt kolonijnych, o najwyższym - wśród wtórnojamowców - stopniu organizacji kolonii.Okryte galaretowatą lub chitynową osłoną; w budowie pojedynczego osobnika rozróżnia się: część głowową (polipid), zaopatrzoną w aparat czułkowy (lofofor) dookoła otworu gębowego, oraz część tylną (cystyd) łączącą się z pniem kolonii; obojnaki, rozwój ze swobodnie pływającą larwą (cyfonautes); bezpłciowo rozmnażają się przez pączkowanie lub statoblasty; tworzą mszyste powłoki na roślinach i przedmiotach podwodnych w przybrzeżnej strefie.Mszywioły dzieli się na trzy gromady:
podkówczaki,szczupnice,krężelnice.