Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T21:46:05+01:00
Akcja Polska (AP)
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR)
Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej (CRP)
Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy (ChD-SP)
Dom Ojczysty (DO)
Federacja Polskiej Przedsiębiorczości (FPP)
Forum Polskie (FP)
Forum Prawicy Demokratycznej (FPD)
Inicjatywa dla Polski (IdP)
Koalicja Konserwatywna (KK)
Koalicja Republikańska (KR)
Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP)
Konfederacja Polski Niepodległej - Ojczyzna (KPN-O)
Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD)
Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (KPEiR RP)
Nowa Demokracja (ND)
Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD)
Partia Emerytów i Rencistów "Nadzieja" (PEiR "N")
Partia Konserwatywna (PK)
Partia Ludowo-Demokratyczna (PL-D)
Partia Wolności (PW)
Partia X
Polska Partia Niepodległościowa - Partia Nowej Prawicy (PPN-PNP)
Polska Partia Przyjaciół Piwa (PPPP)
Polska Unia Pracujących (PUP)
Polska Unia Socjaldemokratyczna (PUS; wcześniej Unia Socjaldemokratyczna RP)
Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna" (PFL-Ch "O")
Polski Blok Ludowy (PBL)
Polski Front Narodowy (PFN)
Polski Program Gospodarczy (PPG)
Polskie Stronnictwo Ludowe - Odrodzenie (PSL-O)
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe (PSL-PL)
Polskie Stronnictwo Ludowe (wilanowskie) (PSL)
Porozumienie Centrum (PC)
Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD)
Przymierze Prawicy (PP)
Republikanie
Republikańska Partia Społeczna (RPS)
Rodzina-Ojczyzna (R-O)
Ruch Demokratyczno-Społeczny (RDS)
Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR)
Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz Patriotyczny (RdR-OP)
Ruch Ludzi Pracy (RLP)
Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD)
Ruch Solidarni w Wyborach (SwW)
Ruch Społeczny (RS, dawniej RS AWS)
Ruch Stu (RS)
Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej (RTR)
Samoobrona Ruch Społeczny (SRS)
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)
Solidarność Pracy (SP)
Stronnictwo Demokracji Polskiej (SDP)
Stronnictwo Gospodarcze (SG)
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski (SKL-RNP)
Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie (SLCh; wcześniej PSL-Solidarność)
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND)
Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)
Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość (SPS)
Unia Demokratyczna (UD)
Unia Wolności (UW)
Zjednoczenie Polskie (ZP)
Związek Komunistów Polskich „Proletariat” (ZKP „P”)
Forum Obywatelskie (FO)
Forum Polska Praca (FPP)
Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej (RRP)
Stronnictwo Narodowe "Patria" (SN "P")
Stronnictwo Narodowe "Szczerbiec" (SN "Sz")
2009-11-09T21:49:03+01:00
Socjaldemokracja RP
Polskie Stronnictwo Ludowe
Unia Wolności
BBWR
Konfederacja Polski Niepodległej
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Samoobrony
Platforma Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
(kazałeś najważniejsze)
pozdrawiam
1 4 1
2009-11-09T21:51:11+01:00
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
Socjaldemokrację Polską (SdPL)
Lewica i Demokraci
Unia Demokratyczna (UD)
Partię Konserwatywną (PK)
Kongresem Liberalno-Demokratycznym (KL-D)
Unia Wolności (UW).
Platformę Obywatelską RP (PO)
Partię Demokratyczną (PD) - demokraci.pl
Porozumienie Centrum (PC)
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)
Prawo i Sprawiedliwość
Akcja Wyborcza „Solidarność” (AWS)
Unia Pracy (UP)
Unia Polityki Realnej (UPR)
Liga Polskich Rodzin (LPR)
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej