Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykożystując podane poniżej substraty i produkty:)
Substraty: siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek, tlenek miedzi(II), sód i wapń
Produkty: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T22:03:22+01:00
1.)siarka+wodór->siarkowodór
2.)chlor+wodór->chlorowodór
3.)azot+wodór->amoniak
4.)fosfor+wodór->fosforowodór
5.)tlen+wodór->woda
6.)tlenek miedzi(II)+wodór->miedź+woda
7.)sód+wodór->wodorek sodu
8.)wapń+wodór->wodorek wapnia
2009-11-09T23:46:25+01:00
1. Wodór + siarka -> siarkowodór
2. wodór + chlor -> chlorowodór
3. wodór + azot -> amoniak
4. wodór + fosfor -> fosforowodór
5. wodór + tlen -> woda
6. wodór + tlenek miedzi(II) -> miedź + woda
7. wodór + sód -> wodorek sodu
8. wodór + wapń -> wodorek wapnia