Korona ma objętość 100cm3 i masę 1700g. Korzystając z danych w tabeli 1.3, sprawdz czy korona jest wykonana z czystego zlota

dane w tabeli:

złoto : (kg/m3)19300 a na (g/cm3) 19,30

Pomóżcie aa i jeszcze 1

Na wadze laboratoryjnej zaważono pustą menzunkę.Jej masa wynosi0.25kg do menzurki wlano 150 cm3 cieczy i ponownie zwazono. Teraz masa jest równa 0.388 kg .

* oblicz gęstość cieczy wlanej do menzurki
BARDZO PROSZE O POMOC ;)

1

Odpowiedzi

2009-11-09T22:13:41+01:00
V = 100cm3
m = 1700g
d = m/V
d = 1700g/100cm3 = 17g/cm3
17g/cm3 ≠ 19,3g/cm3
Nie nie jest ponieważ gęstość korony jest inna niż gęstość złota.

m = 0.388kg - 0.25kg = 0.138kg = 138g
V = 150cm3
d = m/V
d = 138g/150cm3 = 0.92g/cm3
Gęstośc cieczy wlanej do menzurki wynosi 0.92g/cm3
78 4 78