1.Do klocka o masie 0,5kg przyłożone są dwie siły o wartościach 3N i 6N zwrócone przeciwnie do siebie.
a)oblicz wartość przyspieszenia klocka poruszającego się pod działaniem tych sił???
b)oblicz wartość siły siły wypadkowej działającej na klocek po przyłożeniu trzeciej siły o wartości 4N i kierunku prostopadłym do kierunku dwóch pozostałych???

2

Odpowiedzi

2009-11-10T00:19:01+01:00
1.
Fw = 6N-3N = 3N
a = F/m = 3/0,5 = 6 m/s2

2.
z tw Pitagorasa:
F² = 3² + 4²
F = 5 N
2009-11-10T00:42:47+01:00
Zad1.
m = 0,5 kg
Fw = 6-3 = 3N
a)
F = m x a
a = F/m
a = 3/0,5 = 6 m/s²
b)
W zalaczniku do tego tylko obliczenie
Fw = c
a²+b² = c²
3²+4²=c²
9+16 = c²
c = √25
c = 5
Sila wypadkowa w tym przypadku wynosi 5.