Odpowiedzi

2009-11-09T22:49:10+01:00
Łyżwiarz o masie m=50kg poruszający się szybkością 3m/s zaczyna hamowanie ruchem jednostajnie opóźnionym.Oblicz tarcie łyżew o lód, jeśli droga hamowania łyżwiarza wynosi 1,125m???

m = 50kg
V = 3m/s
S = 1,125m
S = 1/2 * V * t
1,125m = 1/2 * 3m/s * t II *2
2,25m = 3m/s*t II :3m/s
t = 0,75s
S = 1/2 * a * t²
1,125m = 1/2 * a * (0,75s)²
1,125m = 1/2 * a * 0,5625s² II *2
2,25m = a * 0,5625s² II :0,5625s²
a = 4m/s²
F = m * a
F = 50kg * 4m/s² = 200N
Tarcie łyżew o lód wynosi 200N.
1 5 1
2009-11-10T00:39:20+01:00
Zad. 1

m = 50 kg
v = 3 m/s
s = 1,125m

Ek= mv²/2
Ek = 50 x 3²/2
Ek = 50 x 9/2 = 225 J

Ek = W
W = F x S
F = W/s
F = 225J / 1,125m
F = 200N

Tarcie lyzew o lod, jezeli pominiemy opor powietrza, wynosi 200N.
1 5 1