Opisać w języku angielskim Ulubiony amerykański film. Proponuje Pulp Fiction, Forest Gump lub jakiś inny znany. Praca ma zawierać obsadę, czy film zdobył jakieś nagrody(Oscary itd.). Rozwinięcie akcji filmu i na koniec dlaczego mi się podoba. Czekam na propozycje. około 100 wyrazów

2

Odpowiedzi

2009-11-09T22:26:18+01:00
Pulp Fiction (1994) is an American crime film directed by Quentin Tarantino, who cowrote its screenplay with Roger Avary. The film is known for its rich, eclectic dialogue, ironic mix of humor and violence, nonlinear storyline, and host of cinematic allusions and pop culture references. The film was nominated for seven Oscars, including Best Picture; Tarantino and Avary won for Best Original Screenplay. It was also awarded the Palme d'Or at the 1994 Cannes Film Festival. A major critical and commercial success, it revitalized the career of its leading man, John Travolta, who received an Academy Award nomination, as did costars Samuel L. Jackson and Uma Thurman.


____________________________________________________
Daj naj, jak możesz:*
1 1 1
2009-11-09T22:27:44+01:00
Forrest Gump" to romantyczna historia dokumentalno-fabularna. W roli tytułowej Tom Hanks jako Forrest Gump - nierozgarnięty młody człowiek o wielkim sercu i zdolności do odnajdywania się w największych wydarzeniach w historii USA, począwszy od swego dzieciństwa w latach 50-tych. Po tym, jak staje się gwiazdą footballu, odznaczonym bohaterem wojennym i odnoszącym sukcesy biznesmenem - Forrest zyskuje status osobistości, lecz nigdy nie rezygnuje z poszukiwania tego, co dla niego najważniejsze - miłości swej przyjaciółki, Jenny Curran. Forrest jest małym chłopcem, kiedy jego ojciec porzuca rodzinę i pani Gump utrzymuje siebie i syna biorąc pod swój dach lokatorów. Kiedy okazuje się, że jej chłopiec ma bardzo niski iloraz inteligencji, pozostaje nieustraszona w swej determinacji, że Forrest ma takie same możliwości jak każdy inny. To prawda - takie same, a nawet dużo większe. W całym swym życiu Forrest niezamierzenie znajduje się twarzą w twarz z wieloma legendarnymi postaciami lat 50-tych, 60-tych i 70-tych. Wiedzie go to od boiska piłki nożnej, poprzez dżungle Wietnamu, Waszyngton, Chiny, Nowy Jork, do Luizjany - i w wiele innych miejsc - relacjonuje w swych poruszających i wstrząsających opowieściach.
Forrest Gump" this romantic history dokumentary - feature. In title part Tom the Hanks as Forrest the Gump - the slow-witted young man about great heart and the ability to finding in the largest events in history of USA, as early as since one's childhoods in summers 50 - these. After this, as footballu becomes star, honoured war hero and bringing back successes businessman - Forrest gains personality's status but it never gives up from search of for him this, what the most important - one's friend's love, Jenny Curran. Forrest is small boy, when his father abandons family and woman Gump provides for me and son taking under one's occupants' roof. When it turns out, that her boy has the very low quotient of intelligence, it stays fearless in one's determination, that Forrest has the the same of possibility how every different. Then the truth - the same, and even a lot of larger. It in whole one's life Forrest non be go to is in face with face from many legendary figures summers 50 - these, 60 - these and 70 - these. Leads it him this from field of foot ball, across jungles of Vietnam, Washington, Chinas, New York, to Luizjany - and in many different places - relates in one's propeling the and shocking tales.
2 1 2