Zad2. Każde ciało spadające swobodnie w pierwszej sekundzie ruchu przebywa drogę równą około 5m(przyjmujemy, że g=10m/s²). Wynika to z następujacego obliczenia: s1=gt²/2=10m/s²(1s)²/2=5m
korzystając z własciowści ruchu jednostajnie przyspieszonego(patrz zadane1 to powyzej), oblicz drogi przebtye przez to ciało w drugiej i trzeciej sekundzie

3

Odpowiedzi

2009-11-09T22:29:32+01:00
S=10*4/2=20m 20-5=15m
s=10*9/2=45 45-20=25m
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T22:31:20+01:00
S=gt²/2
S₁ = 10m/s²(1s)²/2= 10m/2 = 5m <- przebyta droga po 1s
S₂ = 10m/s²(2s)²/2= 40/2 = 20m <- przebyta droga po 2s
S₃ = 10m/s²(3s)²/2= 90m/2 = 45m <- przebyta droga po 3s
SΔ₁ = 20m-5m = 15m
SΔ₂ = 45m-20m = 25m
W drugiej sekundzie ciało przebywa 15m a w trzeciej 25m
1 4 1
2009-11-09T22:32:19+01:00
S2=gt²/2=10m/s²(2s)²/2= 10m
s3=gt²/2=10m/s²(3s)²/2= 45m
1 5 1