Objaśnij, z czym kojarzysz [w 1-3 wyrazach]:
*ważne miejsca historyczne:
Aleksandrię, Ateny, Spartę, Palestynę, Jerozolimę, Betlejem, Delfy, Rzym, Pompeje, Olimpię

*ważne postaci historyczne:
Hammurabiego, Peryklesa, Aleksandra Wielkiego, Spartakusa, Juliusza Cezara, Nerona, Abrahama, Dawida, świętego Pawła, Hanibala

*ważne wydarzenia historyczne: wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, niewolę babilońską, bitwę pod Maratonem, bitwę pod Termopilami, bitwę pod Salaminą, wojnę peloponeską, wojny punickie.

WSZYSTKO ODNOŚNIE STAROŻYTNOŚCI

1

Odpowiedzi

2009-11-09T22:45:12+01:00
Aleksandrię - wezeł gordyjski, Aleksander wielki
Ateny forum romanum, demokracja
Spartę Achilles, koń trojanski
Palestynę naród wybrany
Jerozolimę Betlejem narodziny Jezusa
Delfy świątynia
Rzym panteon
Pompeje
Olimpię miejsce pierwszych olimpiad

Hammurabiego, kodeks hammurabiego
Peryklesa wybitny mowca polityk i przywodca
Aleksandra Wielkiego, wezel gordyjski,aleksandria
Spartakusa, przywodca powstania
Juliusza Cezara, pierwszy cesarz rzymu
Nerona,cesarz rzymu,przesladował chrzescijan
Abrahama miał zone sare, praojciec narodow
Dawida,zabił goliata
świętego Pawła, hymn o milosci,
Hanibala

wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu Mojżesz,
niewolę babilońską,
bitwę pod Maratonem,od nazwy tej bitwy mamy maraton,
bitwę pod Termopilami,490 pne bitwa w wawozie
bitwę pod Salaminą, wojnę peloponeską, wojny punickie.
5 4 5