Odpowiedzi

2009-11-09T22:54:03+01:00
Wyraź przez jednostki podstawowe układu SI:

dm⁻³=1/dm³=1/0,001m³=1000m³

cm x m x s⁻²=0,01mxmx1/s²=0,01m²/s²

dg x mm⁻¹ x ns⁻²=0,01kgx1/0,001mx10⁹s=10¹⁰kgms

kN x dm=1000Nx0,01m=10Nm