Pewną liczbę krzeseł ustawiono w x rzędach tak, że liczba krzeseł w każdym rzędzie była o jeden mniejsza od liczby rzędów. Jeżeli liczbę rzędów zwiększymy o 3, to liczba krzeseł w każdym rzędzie zmniejszy się o 2. Ile było krzeseł?

3

Odpowiedzi

2009-11-09T23:18:53+01:00
Y - ilość krzeseł

x * (x - 1) = y
(x + 3) * (x - 3) = y

Stąd:
x * (x - 1) = (x + 3) * (x - 3)
x² - x = x² - 9
x = 9

Zatem:
y = x * (x - 1)
y = 9 * 8 = 72

Odp. Były 72 krzesła.
2009-11-09T23:20:51+01:00
X (x-1) = (x+3) (x-3)
x^2 –x = x^2 -9
x = 9
x-1 = 9-1 = 8
9*8 = 72

Były 72 krzesła
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T23:55:22+01:00
P - ilość krzeseł

x* (x-1)= p
(x+3)* (x-3)= p

x*(x- 1)= (x+3)*(x-3)
xkwadrat- x= xkwadrat-9
x= 9

p= x * (x-1)
p= 9 * 8 = 72

Odp. byly 72 krzesla