Znajdź w slowniku fraz. hasło "miłość'. wypisz słownictwo związane w języku współczesnym z miłością. jakie cechy milości wymienia św. Paweł? a jakie św. Jan? Czy się uzupełniają? Czy odpowiadają powszechnemu rozumieniu milości? Wyjasnij ich sens i znaczenie.

1

Odpowiedzi

2009-11-10T00:30:12+01:00
Miłość jest dowolną ilością emocji i doświadczeń nawiązujących do powodu silnej więzi.


MIŁOŚĆ- namiętność, zbliżenie, zaufanie, sex, intymność, romantyczność, przyjaźń.