Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-03T14:38:45+02:00
B)Gospodarz ze wsi Podgradowice. Zamieszkał w starym i przeciekającym wozie cyrkowym.Społeczeństwo polskie ufundowało mu ze składek nowy wóz.Wówczas władzy pruskie wynajdywały preteksty,aby nakładać mandaty,np za nieprawidłowo powieszoną lampę czy za hodowanie kozy.Po kilku latach zmuszono Drzymałę do opuszczenia wozu.Sprawa Drzymały stała się głosna w całej Europie.Pisano o niej m.in. w gazetach francuskich.
a)Dzieci z Wrześni 1901 roku wywołały strajk szkolny.Polegał on na tym,że na lekcjach religii nie odpowiadano w języku niemieckim.Dzieci i i ich rodzice nie godzili sie także na przyjęcie niemieckich katechizmów zamiast polskich.Niemieccy nauczyciele zachowywali sie brutalnie.Dzieci były bite,oraz zatrzymywane za kare po lekcjach.Rodziców,którzy zaprostestwowli przeciwko tym metodom,sad skazał na wiezienie i grzywny pieniężne.Chociaż opór dzieci po kilku miesiacach został stłumiony to wzmocnił wole walki o zachowanie jezyk polskiego.