Odpowiedzi

2009-11-10T00:30:09+01:00
* większa stabilność polityczną i wzrost bezpieczeństwa na kontynencie europejskim,
*zwiększenie rozmiarów rynku zbytu w ramach jednolitego rynku UE
* utrzymanie poziomu zatrudnienia na rynku pracy UE w sektorach eksportujących
* większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przepływów kapitałowych, podejmowanych decyzji inwestycyjnych itp.,
* zwiększenie pewności obrotu prawnego, dodatkowe możliwości podejmowania pracy w Polsce, w tym awansu zawodowego, głównie dla średniej kadry zarządzającej,
* przyjęcie wysokich standardów ochrony środowiska w UE
*otwarcie europejskich rynków pracy
*dotacje dla rolnictwa i innych sektorów gospodarczych i publicznych
*napływ inwestycji zagranicznych do naszego kraju
*zniesienie granic
2009-11-10T00:35:07+01:00
1.Możliwość korzystania z programów pomocy.
korzystanie z funduszy, a także innych programów z dotacjami na ochronę środowiska, restrukturyzacje przemysłu, rozwój rolnictwa czy tez transportu.
2.Szybszy rozwój gospodarczy.
Włączenie Polski do Unii Europejskiej stwarza szanse na jej szybszy rozwój gospodarczy.
3.Większy napływ zagranicznego kapitału daje szansę unowocześnienia wielu gałęzi przemysłu.
4.Uruchomienie i stymulowanie procesów innowacji społecznej, gospodarczej wymuszonej przez konieczność adaptacji Polski do wymogów Unii.
5.Możliwość eksportu polskich towarów bez ograniczeń na rynki zachodnie może wpłynąć na poprawę sytuacji polskich eksporterów, na wzrost produkcji oraz na dodatkowy wzrost PKB.
6.Powstanie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzenia
za prace - poprawienie warunków życiowych.
7."Cztery swobody"
8.Tworzenie euroregionów. Przyspieszony rozwój miast
9. Zniesienie granic, wzrost turystyki.
10.Polepszenie bezpieczeństwa i pozycji polski w Europie.
11.Usamodzielnienie się
  • Użytkownik Zadane
2009-11-10T00:41:01+01:00
Wstapienia do unii europejskiej przede wszystkim przyjęcie wysokich standardów ochrony środowiska w UE,poprawę sytuacji ekologicznej , a co za tym idzie na całym kontynencie europejskim,wsparcia finansowego otrzymywanego z Unii ,wzrosły obroty handlowe z państwami należącymi do unii poprzez zakłady zajmujące się produkcją towarów o wysokim standardzie,strefę wolnego handlu, unię celną, wspólny rynek, unię gospodarczą i integrację całkowitą.Większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przepływów kapitałowych.Polska jako duże państwo członkowskie będzie mogła w taki samym stopniu jak Hiszpania wpływać na podejmowane w UE decyzje. Oprócz tego podziału można przytoczyć również klasyfikację: integracja umowna państw suwerennych, integracja umowna państw dobrowolnie ograniczających suwerenność na rzecz instytucji integracyjnych.
Większa wymiana handlowa z jednej strony większy eksport dzięki większej specjalizacji polskich producentów oraz dostępowi do ogromnego
rynku, a przez to produkcję w większych seriach korzyści skali.