Odpowiedzi

2009-11-10T00:19:35+01:00
Gospodarka socjalistyczna (nakazowo-rozdzielcza, planowa, scentralizowana, komunistyczna) - gospodarka oparta na tzw. społecznej (państwowej i spółdzielczej) własności środków produkcji i centralnym określaniu celów ekonomiczno-społecznych. Jest nieefektywna, czyli nieracjonalna, nie jest w stanie zaspokajać potrzeb społeczeństwa.
Gospodarka rynkowa (gospodarka kapitalistyczna, gospodarka towarowo-pieniężna) - system gospodarowania oparty na rynku, na którym sprzedający i kupujący dokonują transakcji kupna-sprzedaży po cenach konkurencyjnych, uzależnionych od wielkości podaży i popytu. W wyniku działania praw podaży i popytu rynek ma decydujący wpływ na działalność gospodarczą i jej efektywność oraz na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Nazywana jest też gospodarką towarowo-pieniężną, ponieważ zawierane transakcje kupna-sprzedaży na rynku - to wymiana towarów za pieniądze. Gospodarka rynkowa charakteryzuje się prywatną (niepubliczną) własnością środków produkcji oraz dążeniem wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do zwiększenia efektów tej działalności (dochodów, zysków).