Otóż muszę napisać pracę kontrolną z kilku przedmiotów, praca jest wymagana na 1 stronę kartki podaniowej, szukałam w internecie ale tego nie znalazłam może ktoś z Was ma właśnie takie informacje? :) Zostały mi zaledwie 2 tematy z historii i geografii:
1.Wpływ warunków naturalnych na powstawanie pierwszych państw w historii
2. Siatka geograficzna i kartograficzna jako podstawa orientacji na ziemi.
Proszę tylko nie pisać beznadziejnych odpowiedzi złożonych z 3-4 zdań, potrzebuje tak jak wspomniałam co najmniej na jedną stronę kartki podaniowej tu widziałam te same pytanie ale słabe odpowiedzi. Pozdrawiam :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T10:06:16+01:00
Siatka geograficzna -> układ wybranych południków i równoleżników wyobrażony na kuli ziemskiej lub wykreżlony na globusie.
siatka kartograficzna -> układ wybranych południków i równoleżników na płaszczyźnie (mapie)
odwzorowanie kartograficzne -> sposób przeniesienia siatki geograficznej na płaszczyznę.

Zniekształcenia w odwzorowaniach :
Rozwinięcie powierzchni kuli ziemskiej na płaszczyźnie jest nie możliwe bez jej zniekształcenia. Oznacza to, że wszytskie odwzorowania kartograficzne zniekształcają rzeczywisty obraz Ziemi. Zniekształcenia mogą dotyczyć : powierzchni, kątów, odległości wśród południków lub równoleżników. Są odwzorowania , które zachoiwują jedną cechę, np. wierne powierzchnie, równe odległości , wierne kąty. Nazywamy je odpowiednio: wiernopowierzchniowymi, wiernoodległościowymi, wiernokątnymi.
Zniekształcenia spowodowane odwzorowaniem są najmniejsze w pobliżu miejsca ( punktu lub linii) styczności.

odwzorowanie zmodyfikowane --> siatki powstające w wyniku rzutowania mają dużo zniekształceń, dlatego w kartografii często się je modyfikuje (przekształca) , dopasowując matematycznie odległości południków i równoleżników, tak by uzyskać wierną cechę , np. powierzchnię .
powstają wówczas odwzorowania zmodyfikowane (umowne). zaliczamy do nich przede wszystkim odwzorowania pseudowalcowe i pseudostożkowe.


odwzorowania wielopowierzchniowe --> najczęściej w atlasach , zachowują onhe prawidłowe proporcje między odpowiednimi polami poweirzchni ziemi i na mapie. jest to możliwe gdy :
-odległości wzdluz poludnikow i rownoleznikow zostana jednakowo zmniejszone
- jedna z tych odległości zostanie zmniejszona (odległość południkowa ) o tyle, o ile zwiększy się druga (np. odległość równoleżnikowa) . Wtedy iloczyn tych odległości da właściwe pole .