Odpowiedzi

2009-11-10T07:50:53+01:00
Jemioła w swoich liściach chlorofil, więc sama tworzy energię w procesie fotosyntezy. Z żywiciela pobiera tylko wodę i sole mineralne, które ten pobiera z podłoża
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T07:54:35+01:00
Jemioła posiada ciałka zieleni – sama uzyskuje energię pochodzącą od słońca. Nie ma korzeni. Kiełkujące nasiona formują nitkowatą ssawkę wrastającą w pęd żywiciela, tzw. Haustolia – od łacińskiego słowa „pić”. Za ich pomocą jemioła przytwierdza się do drzewa i pobiera od niego wodę oraz substancje mineralne. Nie wyrządza jednak drzewom większych szkód.


Jemioła należy do półpasożytów, gdyż posiada w liściach i łodygach chlorofil, dzięki któremu może wytwarzać wystarczające dla swego rozwoju ilości związków organicznych.

Nie jest szczególnie szkodliwa dla swoich żywicieli, gdyż pobiera od nich tylko wodę z solami mineralnymi. Tym bardziej że jej wzrost jest raczej powolny. Od dawna wiadomo, że jej lepkie owoce przenoszą z drzewa na drzewo ptaki. Przyklejają się one do gałęzi i szybko kiełkują.
2009-11-10T08:17:26+01:00
Jemioła samodzielnie wytwarza związki organiczne i cukry. Z drzew pobiera jedynie wodę i minerały przez co nie powowoduje strat u swojego gospodarza.