Odpowiedzi

2009-11-10T09:15:38+01:00
Po potopie,ludzie,którzy ocaleli płynąc z Noe zajęli się uprawianiem ziemi i hodowlą zwierząt.Rodzina Noego rozmnożyła się
i wkrótce było dużo ludzi zamieszkujących ziemię.Część z nich odeszła w poszukiwaniu lepszych pastwisk,a ci,którzy osiedlili się na równinach Babilonii nauczyli się wypalać cegłę i wytapiać smołę.Wszyscy zgodnie postanowili wybudować miasto,a w środku niego wieżę sięgającą nieba.Budowa przebiegała tak dobrze,że ludzie ci poczuli się niemal bogami,myśląc, że są w stanie dokonać wielu niemożliwych rzeczy.Bogu nie podobało się to,wiedział,że pycha nie doprowadzi ich do niczego dobrego.Postanowił więc, pokrzyżować ludzkie plany i sprawił,że zaczęli oni mówić w różnych językach.Z braku możliwości porozumienia,nie dokończyli swojej budowli,rozproszyli się po całej ziemi we wszystkie strony świata,a wieża ta
13 3 13