Zależności między wielkościami proporcjonalnymi.

1. Zależności między poniższymi wielkościami x i y można opisać wzorem y= ax. Dla każdej z par wielkości x i y zinterpretuj współczynnik proporcjonalności a.

a) x - liczba kroków Pawła
y - długość trasy, jaką Paweł przeszedł (w metrach)
a - .................

b) x - liczba podkładów kolejowych
y - długość torów kolejowych (w km)
a - .....................

c) x - ilość chleba (w bochenkach)
y - ilość mąki (w kg)
a - .................

d)x - ilość jagód (w litrach)
y - ilość jagód (w kg)
a - ...........

e) x - czas jazdy ze stałą prędkością (w godzinach)
y - długość przebytej drogi (w lm)

2. Za 4 metry materiału w kwiatki zapłacono 60zł, tyle samo zapłacono za 3 metry materiału w kratkę.

a)
Dla każdego z tych materiałów sporządź wykres przedstawiający jak koszy zakupu y zależy od ilości metrów materiału x.

b) odczytaj z wykresów, ile kosztuje:
1 m materiału w kwiatki
1m materiału w kratkę

c) zapisz za pomocą wzorów, jak wielkość y zależy od wielkości x
materiał w kwiatki y=
materiał w kratkę y=

1

Odpowiedzi

  • Kamo
  • Początkujący
2009-11-10T08:29:42+01:00
A) x - liczba kroków Pawła
y - długość trasy, jaką Paweł przeszedł (w metrach)
a - długość kroku Pawła

b) x - liczba podkładów kolejowych
y - długość torów kolejowych (w km)
a - długość odstępów między podkładami

c) x - ilość chleba (w bochenkach)
y - ilość mąki (w kg)
a - zawartość mąki w jednym bochenku(w kg)

d)x - ilość jagód (w litrach)
y - ilość jagód (w kg)
a - waga jednego litra jagód (w kg)

e) x - czas jazdy ze stałą prędkością (w godzinach)
y - długość przebytej drogi (w km)
a - prędkość (w km/h)

2. Za 4 metry materiału w kwiatki zapłacono 60zł, tyle samo zapłacono za 3 metry materiału w kratkę.

a)
Dla każdego z tych materiałów sporządź wykres przedstawiający jak koszy zakupu y zależy od ilości metrów materiału x.

(załącznik)

b) odczytaj z wykresów, ile kosztuje:
1 m materiału w kwiatki kosztuje 15zł
1 m materiału w kratkę kosztuje 20zł

c) zapisz za pomocą wzorów, jak wielkość y zależy od wielkości x
materiał w kwiatki y = 15x
materiał w kratkę y = 20x
34 4 34