Odpowiedzi

2009-11-10T10:38:58+01:00
Elektrolit- substancja, która stopiona lub rozpuszczona w rozpuszczalniku, rozpada się na swobodne jony (dysocjuje), na skutek czego może ona przewodzić prąd elektryczny.

Przykłady:
chlorowodór, jodowodór, kwas azotowy, siarkowodór, kwas siarkowy.
6 4 6