Odpowiedzi

2009-11-10T10:49:23+01:00
P = pęd. liczymy go dla momentu uzyskania prędkości 54km/h
p = mV
V = 54km/h = 54*(1000/3600)m/s = 15m/s
p = 500*15 mkg/s = 7500 mkg/s

a - przyspieszenie. a = const.
a = V/t = 15/20 m/s² = 0,75 m/s²

Na samochód działa siła F zgodna z kierunkiem ruchu pojazdu, oraz siła T (opór + tarcie), skierowana przeciwnie do kierunku ruchu pojazdu.
Fw - siła wypadkowa, działająca na pojazd, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdu
Fw = F - T
F = ma = 500*0,75 N = 375N
T = 125N
Fw = 375N - 125N = 250N