Odpowiedzi

2009-11-10T09:59:49+01:00
Zrodla finansowania przedsiebiorstw to:
kapitaly wlasne
samofinansowanie
udzial spolek
leasing
pozyczki bankowe
obce finansowanie
kredyty dostawców
kredyty wekslowe
gwarancje bankowe
kredyty biezace
sprzedaz kapitału
2009-11-10T11:46:28+01:00
Żródła finansowania przedsiębiorstw:
1)kapitały własne
2)kapitały obce
Kapitały własne mogą wystepować w formie:
-gotowkowej
-rzeczowej
-kapitał samofinansowania-jest to zysk wygospodarowany z lat poprzednich,przeznaczony na rozwój dzialanosci gospodarczej.
Kapitały obce:
-leasing(np.wypozyczenie sprzetu komputerowego itp.)
-kredyty
-pozyczki
-dofinansowanie z Unii Europejskiej
-inwestycje zewnetrzne.