Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T13:24:50+01:00
Zad.1

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O

Stopnie utlenienia
Cu 0
NO3 H+1,N+5,O-2
Cu(NO3)2 Cu+2,N+5,O-2
NO N+2,O-2
H2O H+,O-2
3 Cu(0) - 3*2e = 3 Cu(+2) reduktow
2 N(+5) + 2*3e = 2 N(+2) utleniacz

Współczynniki reakcji redoks.

3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O