Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T11:23:22+01:00
Cechy systemu centralnie planowanego:
-brak konkurencji na rynku
-decyzje o tym co produkować,w jakiej ilości i za jaką cenę określało państwo
-nierównowaga popytu nad poażą(nadwyżka popytu nad podażą)
-niska jakość oferowanych towarów
-państwo bylo właścicielem większości zasobów gospodarczych
-ceny towarów były niedostosowane do sytuacji na rynku
-gospodarka miała charakter nakazowo rozdzielczy,czyli zadania i środki na ich wykonanie przekazywane były ze szczebla centralnego
-nie bylo bezrobocia
Cechy systemu ekonomicznego rynkowego:
-pojawienie się konkurencji
-wzrost jakości i ilości oferowanych towarow
-pojawiło się bezrobocie
-zaczęto prywatyzację przedsiębiorstw
-przekształcanie przedsiębiorstw w jedno-osobowe spółki
-oddanie do odpłatnego korzystania(spółki pracownicze)
-wniesienie majątku do spółki
-sprzedaż akcji lub udziałów na rynku
-dążono do utrzymania równowagi rynkowej
-przedsiębiorca decydował co będzie produkowane,w jakiej ilości i po jakiej cenie.