POMOCY....
Wypisz w punktach najważniejsze wydarzenia z życia Marcina Borowicza i Andrzeja Radka oraz napisz przy tych punktach (jeżeli nastąpiła jakaś zmiana),to na czym ona polegała.Np.Recytacja Reduty Ordona przez Zygiera-uświadomienie sobie przynależności do Polski

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T14:32:14+01:00
Borowicz:
1.Oddanie małego Marcina do szkoły elementarnej w Owczarach.
2.Zdany egzamin wstępny do gimnazjum w Klerykowie.
3.Korepetycje u pana Majewskiego.
4.Zamieszkanie na stancji u pani Przepiórkowskiej.
5.Wyjazd na Zielone Świątki do domu rodzinnego.
6.Śmierć matki.
7.Przyjaźń z wilczkiem, wagarowanie.
8.Skazanie Marcina i innych na długą kozę za używanie broni.
9.Wakacje w Gawronkach.
10."Przyjaźń" z inspektorem Zabielskim.
11.Założenie koła literackiego.
12.Przemiana wewnętrzna Marcina po lekcji języka polskiego, uświadomienie sobie własnej rusyfikacji.
13.Potajemne czytanie polskiej litertury.
14.Zemsta Marcina na Majewskim.
15.Pierwsza miłość- zakochanie u Birucie.
16.Zdanie matury.
17.Wakacje w Gawronkach.
18.Tęsknota za Birutą.

Radek:
1. Życie w Pajęczynie Dolnym.
2. Zainteresowanie nauką, dzięki Paluszkiewiczowi.
3. Nauka w szkole elementarnej.
4. Podróż do Klerykowa.
5. Nauka w gimnazjum.
6. Złośliwe komentarze w jego kierunku- bójka z kolegą z klasy.
7. Groźba wydalenia ze szkoły- wstawienie się Marcina.
8. Udzielanie korepetycji.
9. Pomoc Marcinowi po stracie Biruty.


Mam nadzieję że pomogłam :) pozdrawiam
5 4 5