Koło obraca się z częstotliwością n=150 obr/min. W czasie hamowania ruch obrotowy koła jest jednostajnie opóźniony i koło zatrzyma się po czasie t₀=30s od chwili rozpoczęcia hamowania. Obliczyć przyspieszenie kątowe (epsilon) oraz liczbę obrotów, jakie wykona koło w czasie hamowania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T12:43:18+01:00
F=150 obr/min=150 obr/60s=2,5 obr/s=2,5 Hz
Δt=30s
ω-prędkosc kątowa

ω=2*π*f
ω=2*π*2,5=5π=15,71 rad/s

ε-przyspieszenie kątowe

ε=Δω/Δt
ε=(15,71-0)/30=1/6 π=0,52 rad/s²

l-liczba obrotów
l=f*t
l=2,5*30=75 obrotów
6 1 6