Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-10T12:25:23+01:00
Odkrycie struktury DNA i tajemnicy kodu genetycznego było największym osiągnięciem dwudziestowiecznej nauki i stworzyło podstawy rozwoju medycyny w wieku XXI. Watson opisuje dzieje tej naukowej rewolucji wraz z jej jasnymi i ciemnymi stronami, wielkimi teoriami, ludzkimi słabościami i społecznymi wyzwaniami - w sposób, który zaciekawi ogół czytających, a dla nowej generacji młodych naukowców może stać się prawdziwą inspiracją.

Mysle ze tyla starczy :)
  • atka
  • Rozwiązujący
2009-11-10T12:26:10+01:00
Tajemnica informacji genetycznej kryje si´ w czàsteczkach
dwóch kwasów nukleinowych – deoksyrybonukleinowego
(DNA) i rybonukleinowego (RNA). Trudno mówiç
o hierarchii ich wa˝noÊci – obydwa te kwasy sà jednakowo
istotne w procesach dziedzicznoÊci.
2009-11-10T14:07:29+01:00
Nikt jeszcze tak jasno nie opisał, o co chodzi w tej całej inżynierii genetycznej