Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T12:32:22+01:00
Obliczam współczynnik kierunkowy prostej AC: aAC=7-5/6-2=½
a następnie wyznaczam
współczynnik kierunkowy prostej BD prostopadłej do AC: aBD=-2
Wyznaczam współrzędne środka S odcinka AC: S=(2+6/2; 5+7/2)=(4;6)
i wyznaczam równanie prostej o współczynniku kierunkowym −2 , przechodzącej przez punkt S.

Odpowiedź: y= −2x+14.
1 1 1