Dobierz wspolczynniki reakcji
1.Fe+O2 ---> Fe2O3
2.Al+S ---> AlS3
3.Mg+H2O --> MgO+H2
4.HgO ---> Hg+O2
5.H2+O2 --> H2O
6.Mg+HCl ---> MgCl2+H2
7.Zn+HCl --->ZnCl2+H2
8.CaO + H2O ---> Ca(OH)2
9.CaCo3 ---> CaO+Co2
10.Na+H2O --->NaOH+H2
11.K+H2O ---> KOH+H2
12. Cu2O+H2 ---> Cu+H2O
13.C4H10+O2 ---> Co2+H2O
14. PbO2+H2 ---> Pb--->H2O
15.CH4+O2 ---> C+H2O

Druga czesc zadania wiecej punktow niemam :/. prosze o rozwiazanie ;d

3

Odpowiedzi

2009-11-10T12:32:32+01:00
1.4Fe+3O2 ---> 2Fe2O3
2.Al+3S ---> AlS3
3.Mg+H2O --> MgO+H2
4.2HgO --->2 Hg+O2
5.2H2+O2 --> 2H2O
6.Mg+2HCl ---> MgCl2+H2
7.Zn+2HCl --->ZnCl2+H2
8.CaO + H2O ---> Ca(OH)2
9.CaCo3 ---> CaO+Co2
10.2Na+2H2O --->2NaOH+H2
11.2K+2H2O --->2 KOH+H2
12. Cu2O+H2 ---> 2Cu+H2O
13.2C4H10+13O2 --->8 Co2+10H2O
14. PbO2+2H2 ---> Pb--->2H2O
15.CH4+O2 ---> C+2H2O
2009-11-10T12:42:13+01:00
1.4Fe+3O2 ---> 2Fe2O3
2.Al+3S ---> AlS3
3.Mg+H2O --> MgO+H2
4.2HgO ---> 2Hg+O2
5.2H2+O2 --> 2H2O
6.Mg+2HCl ---> MgCl2+H2
7.Zn+2HCl --->ZnCl2+H2
8.CaO + H2O ---> Ca(OH)2
9.CaCo3 ---> CaO+Co2
10.2Na+2H2O --->2NaOH+H2
11.2K+ 2H2O ---> 2KOH+H2
12. Cu2O+H2 ---> 2Cu+H2O
13.2C4H10+13O2 ---> 8Co2+10H2O
14. PbO2+2H2 ---> Pb--->2H2O
15.CH4+O2 ---> C+2H2O
1 2 1
2009-11-10T13:32:27+01:00
1.4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3
2.Al + 3S ---> AlS3
3.Mg + H2O --> MgO + H2
4.2 HgO --->2 Hg + O2
5.2 H2 + O2 --> 2H2O
6.Mg + 2 HCl ---> MgCl2 + H2
7.Zn + 2 HCl --->ZnCl2 + H2
8.CaO + H2O ---> Ca(OH)2
9.CaC03 ---> CaO + C02
10.2 Na + 2H2O --->2 NaOH + H2
11.2 K + 2 H2O --->2 KOH + H2
12. Cu2O + H2 ---> 2 Cu + H2O
13.2 C4H10 + 13 O2 --->8 C02 + 10H2O
14. PbO2 + 2 H2 ---> Pb + 2H2O
15.CH4 + O2 ---> C + 2 H2O