Odpowiedzi

2009-11-10T12:37:21+01:00
To nauka zajmująca się odkrywaniem i pozyskiwaniem (głównie metodami wykopaliskowymi)oraz opisywaniem ,klasyfikowaniem,i interpretowaniem źródeł archeologicznych,stanowiących materialne pozostałości kultur dawnych społeczeństw na ziemi.
ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE
materialne ślady ludzkiej działalności wydobywane z ziemi lub z wody,ujawniane podczas badań archeologicznych lub dzięki przypadkowym odkryciom ,umożliwiające analizę i rekonstruowanie różnych dziedzin życia dawnych społeczeństw.
90 4 90