Odpowiedzi

2009-11-10T12:37:12+01:00
F (x) = - 2 x + 3, czyli y = - 2 x + 3

a)wyznacz jej miejsce zerowe

Miejsce zerowe jest miejscem przecięcia z osią x. Czyli wyznaczamy x dla y = 0

0 = - 2 x + 3
2 x = 3
x = 3 / 2

Miejsce zerowe to punkt (3 / 2 , 0)

b)oblicz f(4), f (-8) , f(2n)

Za x podstawiamy 4:

f (4) = - 2 * 4 + 3 = - 5

Za x podstawiamy - 8:

f (-8) = - 2 * (- 8) + 3 = 19

Za x podstawiamy 2n:

- 2 * 2n + 3 = - 4n + 3

c)wyznacz argument dla którego wartość wynosi 2

Wyliczamy x, dla którego y = 2:

2 = - 2 x + 3
- 1 = - 2 x
x = 1 / 2

Pozdro)


2009-11-10T12:39:16+01:00
A)
0 = -2x + 3 (przenosimy 3 na drugą stronę ze znakiem przeciwnym)
-2x = -3 / :(-2)
x = 3/2
czyli x = 1 1/2

b) (za x podstawiamy to, co w nawiasie)
f(4) = -2*4 + 3
f(4) = -8 + 3
f(4) = -5

f(-8) = -2*(-8) + 3
f(-8) = 16 + 3
f(-8) = 19

f(2n) = -2*2n + 3
f(2n) = -4n + 3

c)
2 = -2x + 3 (przenosimy 3 na drugą stronę ze znakiem przeciwnym)
-2x = -1 / :(-2)
x = 1/2
2009-11-10T12:39:17+01:00
A)
0=-2x +3
2x=3 /:2
x=1,5

b)
f(4)=-2*4+3=-8+3=-5
f(-8)=-2*(-8)+3=16+3=19
f(2n)=-2*2n+3=-4n+3
c)
x=½
bo:
f(½)=-2*½+3=-1+3=2
1 2 1