Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych, z których mniejszą jest n-2,
b) iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych, następujących po liczbie 2n,
c) iloczyn dwóch kolejnych liczb nieparzystych, poprzedzających liczbę 2n+1

1

Odpowiedzi

2009-11-10T12:43:55+01:00
A) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych, z których mniejszą jest n-2,
(n - 2)(n) = n² - 2n

b) iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych, następujących po liczbie 2n,
(2n + 2)(2n + 4) = 4n² + 12n + 8

c) iloczyn dwóch kolejnych liczb nieparzystych, poprzedzających liczbę 2n+1
(2n - 3)(2n - 1) = 4n² - 8n + 3
2 4 2