Zad.1 Jakie przyspieszenie posiada ciało o masie 8 kg jeśli działa na nie siła o wartości 40N.Jaką prękość uzyskało to ciało i jaką przebyło drogę,jeśli wspomniana siła działała przez 6 sekund?


Zad.2Ciało o masie 12 kg krąży po okręgu o promieniu r=3 z prękością 18,84 m/s,oblicz przyspieszenie dośrodkowe tego ciała.Jaka siła i o jakiej wartości przesunie ciało na wyższą orbitę?Oblicz takżę okres obiegu dla tego ciała i częstotliwość obiegu.Ile wynosi prędkość kątowa ciała?


Zad.3 Oblicz pierwszą i drugą prędkość kosmiczną dla Ziemi,masa Ziemi wynosi 6*10 do 24kg promień ziemi ma 6370km a stała grawitacji 6,67*10 do -11 jakie są relacje między pierwsza i drugą prękośia kosmiczną dla Ziemi?


POMOCY!!!! Piszcie dane i szukane:) Dzięki!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T13:20:46+01:00
1)Dane;
F =40N
m = 8 kg
t=6s

a=F/m
a = 40/8
a = 5

s=at²/2
s = 5*6²/2
s=5*36?2
s=180/2
s=90m

v=s/t
v=90/6
v=15
1 5 1