PROSZĘ O POMOC!!! MUSZĘ MIEĆ TE ZADANIA NA PIĄTEK!!!
Jak by co to dorzucę jeszcze kilka punków.;]

1.
W 34 kg nasion zbóż znajduje się 10 % zanieczyszczeń. Rolnik postanowił zmniejszyć zanieczyszczenia do 4%. Oblicz ile zanieczyszczeń musiał on usunąć z nasion. Wynik podaj z dokładnością do jednego dekagrama.

2.
Woda morska zawiera 5% soli. Ile litrów wody należy odparować z 60 litrów wody morskiej, aby pozostały roztwór był sześcioprocentowy?

3.
Cena biletu na koncert znanego zespołu wynosiła 150 zł od osoby i było niewielu chętnych na ich zakup. Organizatorzy postanowili obniżyć cenę biletu. Po obniżce ceny, liczba widzów zwiększyła się o 50%, a dochód organizatorów zwiększył się o 25%. O ile złotych obniżono cenę biletu?

4.
Jaki kapitał wpłacono na 3-miesięczną książeczkę terminową, oprocentowaną 12% w stosunku rocznym, jeżeli po 6 miesiącach wysokość wkładu wraz z odsetkami wynosiła 10609 zł.

5.
Pan Kowalski otrzymał kredyt w banku oprocentowany w wysokości 32% w stosunku rocznym. Po dwóch kwartałach jego dług wraz z odsetkami wyniósł 6960 zł. Po jakim czasie pan Kowalski powinien zwrócić pieniądze do banku, aby jego dług nie przekroczył 7600zł?

Z góry dzięki

2

Odpowiedzi

2009-11-10T22:34:10+01:00
Zad.1
10% - 4% = 6%
6 % * 34 kg = 0.06 * 34 kg = 2,04 kg

odp: Musi usunąć 2,04 kg zanieczyszczeń.

zad.2

5% * 60 = 0.05 * 60 = 3

3 = 6%x

0.06x = 3

x = 50

60 - 50 = 10

odp: Należy odparowć 10 litrów.

zad.4
104% *104%x = 10609

1.04 * 1.04 x = 10609
1.0816x = 10609
x =9808,62

odp:Wpłacono 9.808,62zł
2009-11-10T22:44:22+01:00
1.
34 * 10% = 3,4kg zanieczyszczeń
34-3,4 = 30,6 kg czystego ziarna

30,6 ---- 96%
x -------- 4%

x = 1,275

3,4-1,275 = 2,125

2.
5%*60 = 6%(60-x)
3 = 3,6-0,06x
x = 10

3.
x - ułamek obniżający cenę biletu
x*150% = 125%
x = 5/6
obniżono o 1/6 więc: 1/6 * 150 = 25 zł

4.
x * (1+3%)² = 10 609
1,0609x = 10609
x=10 000

5.
6960 / 116% = 6000 - kwota zadłużenia bez odsetek (kapitał)
7600 / 6000 = 19/15
4/15 : 32% = 5/6
5/6 * 365dni = 304,17 - nie dłużej niż 304 dni
2 3 2