Odpowiedzi

2009-11-10T14:04:17+01:00
1.Objętość Arki Noego jest nie zmierna.
2.W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba; przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię.
3.Po 40 dniach i nocach.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T14:27:03+01:00
1. Wymiary arki:
-długośc: 300 łokcij;
-szerokośc: 50 łokcji;
-wysokośc: 30 łokcji;

więc objętośc to: 300*50*30=450000
objętośc wynosi 450000 łokcji3 [sześciennych]

2. "W roku sześcsetnym życia Noego, w drógim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła wielkiej outchłani i otworzyły słę upusty nieba."

3. Potop zakończył się po 40 dniach i 40 nocach.
1 5 1
2009-11-10T15:21:58+01:00
1. Wymiary arki:
-długośc: 300 łokcij;
-szerokośc: 50 łokcji;
-wysokośc: 30 łokcji;

więc objętośc to: 300*50*30=450000
objętośc wynosi 450000 łokcji3 [sześciennych]

2. "W roku sześcsetnym życia Noego, w drógim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła wielkiej outchłani i otworzyły słę upusty nieba."

3. Potop zakończył się po 40 dniach i 40 nocach.

1 3 1