Odpowiedzi

2009-11-10T14:24:42+01:00
Chiny mają taniom siłe roboczą ale nie mają rozwinietych maszyn gospodarczych i przede wszystkim produkuje się ryż a w stanach zj. mają dużo nowoczesnych maszyn ale jest tam mało rolników
3 1 3
2009-11-10T14:27:02+01:00
USA:
-strefowość upraw i związany z tym sposób gospodarowania;
-przeznaczenie większej części produkcji rolnej na sprzedaż na rynku wew. i na eksport;
-bardzo wysoki stopień mechanizacji rolnictwa (w rolnictwie pracuje tylko 2% ludności aktywnej zawodowo, liczba ta stale się zmniejsza);
-dominacja dużych gospodarstw rolnych (farm) o średniej powierzchni ok.200 ha;
-oddziaływanie państwa na wielkość produkcji rolnej w zależności od cen i zapotrzebowania na żywność na rynkach światowych;
-wprowadzenie nowoczesnych metod produkcji rolnej:nawożenia,melioracji,ochrony roślin,rolnictwa ekologicznego.
Chiny:
-wysoko zmechanizowane;
-wysoko towarowe;
-intensywne;
-największy producent żywności na świecie;
-produkcja głónie roślin żywieniowych.
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-10T15:34:45+01:00
Gospodarka USA charakteryzuje się dużo większym liberalizmem ekonomicznym niż gospodarki w krajach UE. Charakteryzuje też się o wiele niższymi podatkami, o wiele mniejszą interwencją rządu w gospodarkę oraz brakiem tak rozległych zabezpieczeń socjalnych niż w UE.

Chiny suche obejmują zachodnią i północną część kraju. Wskutek oddalenia od mórz i osłonięcia przez łańcuchy górskie ilość opadów jest tu mała, rozwój osadnictwa i gospodarki następuje znacznie wolniej niż w Chinach monsunowych.
1 3 1