1.Wpisz po pięć zespołów miejskich znajdujących się w Ameryce Północnej i Południowej,o liczbie ludności przekraczającej 5 mln . Przy każdym z nich dopisz nazwę kraju , na którym się znajdują .
Ameryka Północna
zespół miejski , państwo .

Ameryka Południowa
zespół miejski ,państwo .


2. Na podstawie poniższych danych liczbowych oblicz procentowy udział ludności Ameryki w ogólnej liczbie ludności świata w 2005r.

świat
6451

Ameryka północna
512

Ameryka południowa
371

3. Krzyżówka

a.) masowe przemieszczanie się ludności .(8 kratek )
b.)rozpoczęli falę migracji po odkryciu Ameryki prze Kolumba . (9 kratek)
c.)Na obszarze tej cieśniny znajdowały się kiedys pomost lądowy, umozliwiajacy zasiedlenie Ameryki przez ludność pochodzenia azjatyckiego .(7 kratek)
d.)nazwa odnosząca sie do Europejczyków zasiedlających Amerykę po jej odkryciu.(13 kratek)
e.)potomek przedstawiciela rasy białej oraz przedstawiciela rasy czarnej.(5 kratek)
f .)potomek indianina i przedstawiciela rasy białej. (5 kratek)
g.)potomek indianina i przedstawiciela rasy czarnej.(6 kratek)
h.)człowiek pojmany i zmuszany do pracy wbrew własnej woli.(9 kratek)
i.)rdzenni mieszkańcy obu Ameryk. (8 kratek)


4.
Wymień głowną przyczynę oraz przynajmniej dwa skutki nadmiernego napływu ludności do dużych miast.(Ameryka)

przyczyna: ......................

skutki:..........................
2

Odpowiedzi

2009-11-10T18:38:55+01:00
1)Ameryce Południowej
a)Sao Paulo – 22,2 mln. mieszkańców - brazylia
b)Rio de Janeiro – 12,5 mln. mieszkańców brazylia
c)Buenos Aires 13 mln. mieszkańców - argentyna
d)Montevideo - urugwaj

ameryka północna
a) los angeles usa
b) meksyk meksyk
c)nowy york
d)toronto kanada

2) ameryka płn.
7,93%
ameryka poł
5,75%

3)
a) migracja
b)handlarze
c)
d)kolonizatorzy
e)mulat
f)metys
g)
h)niewolnik
i)indianin

4)
przyczyna poszukiwanie pracy
skutek zwiekszona ilosc kradziezy i zabójstw oraz korki i wypadki uliczne
40 3 40
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T20:06:16+01:00
Zad.1
Ameryka północna
Nowy Jork- USA
Waszyngton- USA
Ottawa- Kanada
Meksyk- Meksyk
Hawana- Kuba

Ameryka południowa
Brasilia- Brazylia
Buenos Aires- Argentyna
Santiago Chile
Lima- Peru
La Paz- Boliwia

zad. 2
Ameryka północna- 8%
Ameryka południowa 5,5%

zad. 3
1. MIGRACJA
2. Hiszpanie
3. Beringa
4. Kolonizatorzy
5. Mulat
6. Metys
7. Zambos
8. Niewolnik
9. Indianie

zad. 4
przyczyna- chęć poprawy warunków życia, znalezienie pracy, zwiększenie płacy

skutki- większość tej ludności żyje w slamsach, dzielnicach nędzy, nie posiadają dostępu do wody pitnej, elektryczności i kanalizacji

mam te same zadani w ćwiczeniach więc myśle że będzie dobrze =D
114 3 114