Odpowiedzi

2009-11-10T14:27:45+01:00
Gniazdowniki to takie zwierzęta które przebywają w gnieździe, i matka dostarcza im pokarm.
zagniazdowniki to takie zwierzęta które odrazu po narodzeniu idą z matką szukać pokarmu.
dalej nie wiem
  • atka
  • Rozwiązujący
2009-11-10T15:03:13+01:00
Bilogia:
gniazdowce-
określenie gatunków ptaków, których pisklęta są po wykluciu niedołężne i wymagają opieki rodziców, dłuższy czas spędzają w gnieździe

zagniazdowce-
określenie gatunków ptaków, których pisklęta bardzo szybko po wykluciu z jaja są zdolne do samodzielnego życia i nie przebywają w gnieździestekowce- rząd prymitywnych ssaków charakteryzujących się jajorodnością

torbacze-lądowe ssaki niższe, do których zalicza się około 330 gatunków o różnorodnym wyglądzie i trybie życia, a także różnych preferencjach pokarmowych, zarówno drapieżnych jak owadożernych, roślinożernych i wszystkożernych