Zadanie 1.

Obwód prostokąta jest równy 48 cm. Jeżeli jeden bok prostokąta zwiększymy p 25%, a drugi zmniejszymy o 2 cm,to obwód tego prostokąta nie ulegnie zmianie. Oblicz boki tego prostokąta.

Zadanie 2.
Suma dwóch liczb jest 3,5 razy większa od ich różnicy , a pierwsza liczba jest o 2,4 większa od drugiej liczby. Znajdź te liczby.

Zadanie 3.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T14:46:00+01:00
Zad.1.

a, b - długości boków prostokąta

2 * (a + b) = 48
2 * (a + 25% * a + b - 2) = 48

a + b = 24
a + 1/4 * a + b - 2 = 24

b = 24 - a
5/4 * a + b = 26

b = 24 - a
5/4 * a + 24 - a = 26

b = 24 - a
1/4 * a = 2

b = 24 - a
a = 8

b = 16
a = 8

Odp. Boki tego prostokąta mają długości 8 cm oraz 16 cm.

Zad. 2.
Suma dwóch liczb jest 3,5 razy większa od ich różnicy , a pierwsza liczba jest o 2,4 większa od drugiej liczby. Znajdź te liczby.
a, b - szukane liczby

a + b = 3,5 * (a - b)
a = 2,4 + b

a = 2,4 + b
2,4 + b + b = 3,5 * (2,4 + b - b)

a = 2,4 + b
2,4 + 2 * b = 3,5 * 2,4

a = 2,4 + b
2,4 + 2 * b = 3,5 * 2,4

a = 2,4 + b
2,4 + 2 * b = 8,4

a = 2,4 + b
2 * b = 6

a = 2,4 + b
b = 3

a = 5,4
b = 3

Odp. Szukane liczby to 5,4 oraz 3.
2 4 2
2009-11-10T15:29:23+01:00
Zad.1
a - jeden bok prostokąta
b - drugi bok prostokąta

2a + 2b = 48
2 (a + 0,25a + b - 2) = 48

a + b = 24

1,25a + b - 2 = a + b
0,25a = 2
a = 8
b = 24 - 8 = 16

odp: Długości bokow tego prostokąta to 16 i 8.

zad.2
x - pierwsza liczba
y - druga liczba

x = y + 2,4
x + y = 3,5 (x - y)

x = y + 2,4
x + y = 3,5x - 3,5y

x = y + 2,4
2y + 2,4 = 3,5y + 8,4 - 3,5y

x = y + 2,4
2y = 6

x = y + 2,4
y = 3

x = 5,4
y= 3
odp: Szukane liczby to 5,4 i 3.
1 1 1
2009-11-10T16:39:55+01:00
1. x-bok pierwszy
y-bok drugi

2x+2y=48
2,5x+(-4y) = 48

x=8
y=16

2. x+y-3,5=x-y
x-2,5=y

x= 5,4
y=3
1 1 1