4.Jaką pracę musimy wykonac, aby ciało o masie 10 kg. przesunac ze stała predkoscia po poziomym torze na odległosc 20m. przy założeniu ze współczynnik tarcia wynosi 0,2?

5.Jaka jest siła ciągdu silnika samochodu o mocy 30 kW,jesli samochód porusza sie z prędkoscią 72km/h?

6.Oblicz korzystając z zachowania enegii,drogę,jaką przebędzie łyżwiarz do chwili zatrzymania sie ,jeżeli jego szybkośc początkowa wynosi 10 m/s a współzynnik tarcia 0,04.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T19:19:39+01:00
4.
W=Ts
T-siła tarcia
T=fmg
f- współczynnik tarcia
T=0,2×10kg×10m/s²
T=20N
W=20N×20m
W=400J
5.
30 kW=30000W
72km/h=20m/s
P=Fv
F=P/v
F=30000W/20m/s
F=1500N
6.
E=W E-energia kinetyczna
W=Ts
W=fmgs
mv²/2 =fmgs m można skrócić
v²/2=fgs
s=v²/2fg
s=(10m/s)²/(2×0,04×10m/s²)
s=125m